Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Rozporządzenie magistratu dla kominiarzy lubelskich

Magistrat lubelski wydał rozporządzenie, w którym mając na uwagę potrzebę zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa przeciwpożarowego zalecił kominiarzom miejskim, aby regularnie, co miesiąc, czyścili załomki kominowe i kielniami wyksrobywać się starali zalegającą sadzę. Dozorcom cyrkułowym mieli natomiast niezwłocznie donosić o wszystkich zepsutych lub źle wyprowadzonych kominach. Powinni także przekazywać listy osób opierających się czyszzeniu kominów w ich posiadłościach.