Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Rozporządzenie dotyczące oznakowania żydowskich sklepów

Szef Zarządu Cywilnego Hans Frank wydał rozporządzenie, na mocy którego wszystkie sklepy żydowskie na obszarach okupowanych powinny zostać oznaczone do dnia 9 września do godziny 17:

[...] Znakowania sklepów należy dokonać przez umieszczenie na szybie w sposób wyraźnie widoczny gwiazdy Dawida, a w wypadku otwartych stoisk-przez wywieszenie odpowiedniego plakatu. Za żydowskie uważa się wszystkie sklepy, które znajdują się całkowicie lub więcej niż w 50% w rękach żydowskich lub które obracają kapitałem żydowskiem [...].

Za niezastosowanie się do zarządzenia nakładane miały być surowe sankcje. Rozporządzenie dotyczyło obszarów okupowanych przez wojska niemieckie, w tym Krakowa zajętego już 6 września 1939 roku. Sytuacja w owym czasie była dynamiczna i kolejne tereny szybko przechodziły pod okupację niemiecką, wobec czego ostatecznie rozporządzenie to miało objąć zasięgiem całość okupacji niemieckiej. Jest to dowód na to, że ustawodawstwo antyżydowskie było wprowadzane od początku agresji na Polskę, na kilka tygodni przed utworzeniem GG.