Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Rozbudowa plebani przy kościele ewangelickim pw. św. Trójcy w Lublinie

W 1845 r. rozpoczęto rozbudowę plebani przy kościele ewangelickim pw. św. Trójcy w Lublinie według projektu opracowanego przez Budowniczego Gubernialnego Radziszewskiego. Rok później wystawiono wejściowy portyk, charakterystyczny dla dworkowych budowli klasycystycznych. Ten remont plebani zbiegł się z naprawą dachu kościoła oraz ogrodzenia cmentarnego. Renowacja obiektu była na tyle kosztowna, że zaciągnięto pożyczkę bankową, która miała być spłacana w rocznych ratach. Składkę na spłatę rat ściągano w latach 1844-1854, dowodem są zachowane do dziś imienne listy członków gminy.