Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Przywłaszczenie - 29 czerwca

Szymanek Jan 1-go Maja 47 zameldował o przywłaszczeniu gołębia wart. 3 zł przez Tracza Aleksandra 1-go Maja 55 i Kępę Stanisława Miła 5. Dzirba Leon Bychawska 3, zameldował o przywłaszczeniu pierścionka złotego, wart. 30 zł przez Wójcik Leokadię, zam. w kol. Sławin, pod Lublinem. Brohocka Halina, 3-go Maja 10 zameldowała o przywłaszczeniu lustra dużego kotła mieszanego, wart. 100 zł. przez Fermeno Felc, Grodzka 20.