Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Przymusowe odwszenie ludności żydowskiej - 11 lipca

Judenrat na polecenie władz niemieckich, wezwał Żydów, zamieszkujących poza terenem getta na Podzamczu do natychmiastowego stawienia się na odwszenie; zbiórka odbyła się o godzinie 12 na placu przy siedzibie Judenratu przy ul. Grodzkiej 11, a następnie osoby odprowadzono do zakładu kapielowego przy ul. 1 Maja 16. Sankcją za niezgłoszenie się na odwszenie było usunięcie z pracy:

[...] Robotnicy żydowscy zatrudnieni u Władz Niemieckich i zamieszkali w domach położonych poza dzielnicą żydowską i blokami ul. Grodzkiej obowiązani są bezwarunkowo zgłosić się w dniu dzisiejszym [...] w piątek dnia 11 lipca [...] do odwszenia.

Ponieważ robotnicy, których dotyczy niniejsze zarządzenie, mogą się znajdować przy pracy, przeto najbliżsi ich winni natychmiast udać się na placówki i zawiadomić ich o obowiązku odwszenia.

Robotnicy, na których ciąży obowiązek odwszenia, a którzy obowiązku tego nie dopełnią, nie będą więcej do pracy dopuszczani.

Zbiórka zainteresowanych robotników odbędzie się dzisiaj punktualnie o godz. 12-ej na placu obok gmachu Gminy, skąd odmaszerują do zakładu kąpielowego przy ul. 1-go Maja 16.