Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Przedwyborcze zebranie studentów UMCS

Przedwyborczy wiec studencki został zorganizowany przez Związek Walki Młodych oraz Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. W związku z napiętą sytuacją w mieście rektor UMCS profesor Henryk Raabe, zarządził, że na wiec mogą przybyć jedynie osoby posiadające studenckie legitymacje. W wiecu wyborczym uczestniczył rektor prof. H. Raabe. Podczas przemówienia ppłk Gryla, w reakcji na zarzut współpracy PSL-u z WiN-em i NSZ-em, młodzież zaczęła tupać i szumieć. Sytuację została opanowana i wiec zakończył się spokojnie. Po wiecu funkcjonariusze Informacji Wojskowej zatrzymali 2 studentów.