Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o wydanie roweru

Kierownik Sekcji Gońców Pinches Brandt zwrócił się do Prezydium Judenratu o wydanie roweru, który miał być wykorzystywany przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Na użytkowanie roweru musiały zgodę wydać władze niemieckie:

Ponieważ dowiedziałem się, że w gmachu Gminy znajduje się rower, stanowiący własność Rady, uprzejmie proszę o łaskawe wydanie go do dyspozycji Sekcji Ekspedycyjnej, gdyż bardzo często jest dużo pilnych zleceń i spraw, wymagających szybkiego załatwienia. [...] proszę o wyjednanie u Władz zezwolenie na korzystanie z wspomnianego roweru.

W grupie gońców, których delegowano do korzystania z roweru znaleźli się: 1/ Bresławski Szloma Ber, 2/ Halbersberg Szyja oraz 3/ Zylbersztajn Josef.