Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o pomoc Mendla Rozenberga

Do "Joint" z prośbą o pomoc zwrócił się Mendel Rozenberg /zam. Zamojska 43/, któremu od września 1939 roku zaprzestano wypłacać rentę inwalidzką; Rozenberg na utrzymaniu miał rodzinę:

[...] Jestem w ciężkiej położeniu materialnym na moim utrzymaniu żonę, 4 dzieci, oraz chorą teściową, zwróciłem się do Rady Żydowskiej o przyznanie mi zasiłku, ale bez skutku. Wobec czego uprzejmie proszę "Dżont" o łaskawe przyznanie mi zasiłku miesięcznego.