Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o pomoc dla żydowskich urzędników

Z prośbą o pomoc do "Joint" zgłosiła się grupa dependentów adwokackich, których reprezentowali: 1/ Fajersztajn Jakub /zam. Lubartowska 36 m. 30, 2/ Kaufman Jakub /zam. 1 Maja 34/ oraz 3/ Wajsman Gidal /zam. Grodzka 10/; podanie umotywowali trudną sytuacją bytową:

W Lublinie było zatrudnionych w charakterze sekretarzy w kancelariach adwokatów Żydów około 15 urzędników.

Urzędnicy pobierali zawsze minimalne wynagrodzenia z trudem pokrywające niezbędne potrzeby życiowe, przy czym niektórzy nawet mieli na utrzymaniu liczne rodziny.

Obecnie wobec wytworzonych przez wojnę warunków, wszyscy ci urzędnicy stracili pracę i znaleźli się bez środków do życia.

Niektórzy z wymienionej liczby urzędników znaleźli się na terenie wcielonym do Z. S. R. R., zaś reszta urzędnikó w ilości dziewięciu, przebywa nadal w Lublinie. Ci ostatni z uwagi na ich szczególnie rozpaczliwe położenie zwracają się do Sz. Towarzystwa o udzielenie im zapomogi [...].