Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o pomoc dla żydowskich urzędników - 12 stycznia

Grupa 33 żydowskich urzędników, zwróciła się do Centrali "Joint" w Warszawie przy ul. Leszno 13 z prośbą o pomoc dla czynnych i emerytowanych urzędników; prośbę swoją umotywowali trudną sytuacją bytową:

[...] czynni urzędnicy wzgl. emerytowani urzędnicy polscy, wyznania mojżeszowego, w skutek wydarzeń wojennych znajdują się obecnie w bardzo krytycznym położeniu. Niektórzy z nich, mianowicie emeryci od 1.X.1939 r. nawet częściowo od 1.IX.1939 r. są bez poborów i w skutek tego skazani są na nędzę i niedostatek.

Ponieważ znikąd nie mają żadnej pomocy i musieli dotychczas żyć z pożyczek - są oni zmuszeni udać się do [...] Dyrekcji z uprzejma i nagłą prośbą o łaskawą pomoc i dlatego mają zaszczyt prosić:

Raczy [...] Dyrekcja łaskawie zarządzić, by emerytom wypłacono  pobory od 1.X.1939 r. zaś czynnym urzędnikom od 1.I.1940 r., a w dalszym ciągu każdego miesiąca wypłacano wszystkim należące się pobory aż do nastania normalnych stosunków.

Zaznaczamy, że gotowi jesteśmy wystawić obligi na zabezpieczenie odnośnych sum w tym kierunku, że skoro nam nasze pobory zaległe w swoim czasie zostaną wyasygnowane, zwrócimy [...] Dyrekcji cały dług naraz.

Urzędnicy powtórzyli swoją prośbę w dniu 28 stycznia.