Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba Judenratu o przydział artykułów spożywczych

Judenrat zwrócił się do Wydziału Opieki i Zdrowia przy Zarządzie Miejskim o przydzielenie artykułów spożywczych. W odpowiedzi przyznano Radzie: 1/ 280 kg sody, 2/ 955 kg soli, 3/ 1400 kg cukru, 4/ 2400 sztuk jaj oraz 5/ 9300 kg mąki żytniej. Artykuły spożywcze zostały rozdysponowane w dniu 19 listopada na specjlanym posiedzeniu w siedzibie Rady przy Grodzkiej 11. W obradach uczestniczyli: 1/ Dobrzyńska Bela i Nisenbaum Bela /Żydowska Kuchnia Społeczna/, 2/ dr Frajdenberg /"TOZ"/, 3/ Halpern Wolf /Ochrona Sierot i Starców/, 4/ Hufnagel Leon /Żydowski Komitet Pomocy/, 5/ Kerszman Izaak i Wiener Wolf / Wydział Pomocy Uchodźcom i Wysiedleńcom/, 6/ Lerner Nachman i Wolman Szmul /"Centos"/, 7/ Nisenbaum Jakub i Rubinlicht Lejb /Komisja Samopomocy Urzędników Gminy/.