Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Propozycja zwiększenia efektywności ściągania należności

Kierownik Wydziału Finansowego Gutman Mandeltort zwrócił uwagę, że skuteczność egzekucji należności od opornych płatników jest niewystarczająca. Stwierdził, że powinna zwiększyć się częstotliwość wizyt u opornych płatników, po przez skierowanie dodatkowych urzędników do wykonywania tej pracy:

Dotychczasowa egzekucja przez Służbę Porządkową w porozumieniu z gońcami okazała się niedostateczną, przede wszystkim ze względu na to, że ilość płatników na wykazach dziennych jest za mała. Dotychczas Służba Porządkowa odwiedzała 30 płatników dziennie, czyli 150 płatników tygodniowo /w piątki i soboty egzekucja się nie odbywa/. Przy 3000 przeszło płatników wypada, że egzekucja odbywa się u każdego płatnika raz na 20 tygodni, co jest oczywiście nie wystarczające. Celem poprawy tych stosunków proponuję: a/ listę płatników, do których ma być skierowana egzekucja podwyższyć z 30 osób na 60 osób dziennie, b/ w związku z tym podwyższyć ilość par egzekwujących, zamiast jak dotychczas 2-ch par dziennie, którzy załatwiali po 15 osób, wydelegować 3 pary, któreby załatwiały po 20 osób, c/ egzekucja powinna się rozpoczynać nie o 3 popołudniu, lecz w godzinach południowych, z tym, że jeżeli płatnika się nie zastanie w domu, aby go jeszcze raz tego samego dnia odwiedzić, d/ egzekucja również powinna odbywać się w piątki w godzinach przedpołudniowych [...].