Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Problem z podziałem zysków z apteki

Aptekarz Mordechaj Lam, prowadzący jedyną aptekę na terenie getta na Majdanie Tatarskim, wyraził względem Judenratu swoje zaniepokojenie podziałem zysków:

Od dnia 5 VIII b. r. jestem dzierżawcą apteki tutejszej Rady. Pozwalam sobie zwrócić uwagę na następującą okoliczność. Zgodnie z umową [...] dzierżawa uzależniona została od obrotu. Rada Żyd. deleguje osobę celem ustalenia wysokości obrotu, a jednocześnie pełni obowiązek kasjera. Bezspornym chyba jest, że wpływy z utargów dziennych należą do mnie i winny być wieczorem każdego dnia przez kasjera mi wręczane. Co najwyżej Rada Żyd. jeśli woli, to może zatrzymywać przypadającą kwotę z obrotów. Obecny stan rzeczy uniemożliwia mi racjonalne prowadzenie mi apteki, a w szczególności zakupy towarowe. W tym stanie rzeczy upraszam o wydanie odpowiednich zarządzeń, aby co wieczór kasa została mnie doręczona [...].

Dotychczasowa praktyka Judenratu była sprzeczna z podjętą w dniu 17 maja uchwałą, na mocy której Judenrat miał czerpać przez 2 miesiące próbne po 750 zł miesięcznie, a od kolejnego 15% od obrotu brutto.