Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Powołanie Komisji Lekarzy Żydowskich

Lubelscy lekarze żydowskiego pochodzenia powołali Komisję Lekarzy Żydowskich, która stanowiła swego rodzaju namiastkę samorządu zawodowego. W akcie powołania udział wzięła większość żydowskich lekarzy: 1/ dr Ałapin Józef, 2/ dr Atlas Hersz, 3/ dr Bromberg Szloma, 4/ dr Fajgeles Wolf, 5/ dr Fiszman Tejwel, 6/ dr Fajdenberg Dawid Josef, 7/ dr Goldberg Majer, 8/ dr Goldwag Szyja Ber, 9/ dr Grosh Herman, 10/ dr Holcberg Symcha Binem, 11/ dr Kacenelenbogen Rajsa, 12/ dr Kurlander Julian, 13/ dr Lewin Mojżesz, 14/ dr Perec Mojżesz, 15/ dr Płotkin Nisen, 16/ dr Stiehl Jonas, 17/ dr Tenenbaum Hersz, 18/ dr Wurman Mojżesz oraz 19/ dr Zygielwaks Szyja Michel. W skład Komisji weszło trzech lekarzy: 1/ dr Bromberg Szloma /Przewodniczący/, 2/ dr Holcberg Symcha oraz 3/ dr Perec Mojżesz. Komisja miała za zadanie zabiegać o wszelkie interesy lekarzy żydowskich w Lublinie, opiniować ich działanie oraz podejmowąć decyzje odnośnie obsady przez lekarzy funkcji społecznych i zawodowych. Komisja nie miała prawa zajmowąć się sprawami Szpitala Żydowskiego:

Zebrani uchwalili wyłonić ze swego grona Komisję, składającą się z trzech osób i upoważnić Komisję [...] do reprezentowania wszystkich interesów społecznych i zawodowych żydowskich lekarzy w Lublinie oraz do składania wszelkich opinji we wszystkich innych sprawach, odnoszących się do tych lekarzy. [...] Komisja w szczególności po porozumieniu się z ogółem lekarzy decyduje w sprawach obsadzania stanowisk społecznych i zawodowych przez lekarzy żydowskich. Wyłączone zostały z pod działania Komisji sprawy Szpitala Żydowskiego [...].

Siedziba Komisji była zlokalizowana w Szpitalu Żydowskim przy ul. Lubartowskiej 53.