Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Powołanie Komisji Kontrybucyjnej i nałożenie kontrybucji na ludność żydowską

Władze niemieckie nałożyły na ludność żydowską kontrybucję w wysokości 300 000 zł. Jeszcze tego samego dnia Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej powołał celem wykonania zarządzenia władz niemieckich Komisję Kontrybucyjną, w której skład weszło 9 radnych: 1/ Hochgemajn Dawid /Przewodniczący/, 2/ Dawidsohn Dawid, 3/ Edelsztajn Dawid, 4/ Goldsztern Josef, 5/ Hufnagel Leon, 6/ Kantor Aron Jankiel, 7/ Lewi Aleksander, 8/ Lewinsohn Icek oraz 9/ Schlaf Maurycy. Pracowała ona od 15 października do 20 listopada 1939 roku; w tym czasie Komisja zebrała od 530 osób łączną sumę kontrybucji 342 535 40 zł.