Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Powołanie komisji badającej ciecz

Powołano komisję, która miała zbadać rodzaj zmian na obrazie i ustalić ich przyczynę. Komisję tworzyli: doktor Zygmunt Dambek (kierownik laboratorium analitycznego przy klinice wewnętrznej AM), mecenas Stanisław Kalinowski, konserwator Jan Powidzki, malarka Łucja Bałzukiewiczówna, chemik Alojzy Paciorek, kanclerz kurii ks. Wojciech Olech i biskup pomocniczy Zdzisław Goliński. Dr Dambek pobrał z obrazu próbkę.  W wyniku badań ustalono, że nie była to krew ani łzy. Ciecz nie reagowała z żadnym odczynnikiem chemicznym i badania nie pozwoliły ustalić jej składników. Badania nie zostały powtórzone, gdyż na drugi dzień ciecz wyschła.

W tym dniu rozpoczęły się pielgrzymki do Katedry Lubelskiej.