Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Powołanie komisarycznego zarządcy Ośrodka Zdrowia "TOZ"

Władze niemieckie wyznaczyły doktora Dawida Josefa Frajdenberga na stanowisko komisarycznego zarządcy Ośrodka Zdrowia "TOZ" z siedzibą przy ul. Królewskiej 15; tym samym odwołany został poprzedni zarząd w skład, którego wchodzili: 1/ dr Bromberg Szloma, 2/ dr Goldwag Szyja Ber, 3/ Kerszman Izaak, 4/ Nisenbaum, 5/ dr Płotkin Nisen.