Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Powiadomienie o nagannym zachowaniu się urzędników Żydowskiej Samopomocy Społecznej

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu radni Ajzyk Bursztyn, Urysz Cymerman oraz Szloma Kerszenblum zasygnalizowali o nagannym zachowaniu urzędników Żydowskiej Samopomocy Społecznej Eli Rzepokowicza i Symchy Gutermana, którzy publicznie negatywnie wypowiadali się o instytucji Rady oraz urzędnikach:

[...] uchwalono zabronić Symsze Gutermanowi wstępu do lokalu Rady i jej oddziałów oraz zwrócić się pisemnie do Przewodniczącego Komitetu Miejskiego ŻSS radnego Kerszmana z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do winnych i powiadomienie Rady o wynikach [...].

Obowiązkiem wykonania uchwały obarczono Sekretarza Rady Dawida Hochgemajna.