Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Potajemny ubój - 10 marca

Pociągnięto do odpowiedzialności Grzegorczykową Ludwikę (Bychawska 12) i Zwolińskiego Franciszka (Dąbrowska 15) na uprawianiu handlu mięsem dowozowem bez stempla rzeźni miejskiej, przyczem zakwestionowano 27 kg mięsa: Friuta Pereca, w Siedliszczu (pow. chełmski) za uprawianie handlu mięsem dowozowem (zakwestionowano 40 kg cielęciny) oraz Wajmana Lipę (Lubartowska 45) za sprzedaż cielęciny, pochodzącej z potajemnego uboju.