Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Pomoc dla Maurycego Waltera

Do Marka Altena pełniącego funkcje Wiceprezesa Judenratu w Lublinie oraz Doradcy przy Szefie Dystryktu Lubelskiego z ramienia Żydowskiej Samopomocy Społecznej, zwrócił się doktor Wielikowski z prośbą o interwencję w sprawie rodziny Maurycego Waltera, która przesiedlona została z Koła do Izbicy. Nie wiadomo, czy jakakolwiek pomoc została udzielona; Alten o sytuacji rodziny Walterów poinformował przebywającego w Izbicy adwokata Najmana:

[...] W Izbicy n/Wieprzem [...] ul. Stokowa 9, zamieszkuje u p. Cwekin rodzina Maurycego Waltera, składająca się z 4-ch osób /małżeństwo i dwoje dzieci/, wysiedlonych z Koła.

Jest to rodzina mojej sekretarki. Są to ludzie inteligentni, znajdują się w wyjątkowo ciężkich warunkach i pomoc w jakiejkolwiek formie jest im nieodzowna. P. Maurycy Walter był kiedyś kasjerem w Magistracie Kolskim i nadałby się do pracy biurowej w którymś z Komitetów Pomocy w Izbicy wzgl. w Krasnymstawie [...].