Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Poinformowanie Żydowskiej Samopomocy Społecznej o sytuacji epidemicznej w Lublinie - 8 lipca

W rozmowie telefonicznej Izaak Kerszman poinformował Centralę Żydowskiej Służby Porządkowej w Krakowie o rozszerzającej się epidemii tyfusu w Lublinie, prosząc tym samym o pomoc:

[...] w Lublinie szerzy się w zastraszający sposób tyfus i K.O.M. [ Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski - J. Ch.] jest zupełnie bezradny. Otrzymali polecenie zorganizowania szpitala epidemicznego wyłącznie dla ludności żydowskiej z tym, że nieuczynienie tego i nieopanowanie epidemii zagrożone jest przykrymi bardzo konsekwencjami. W Lublinie niestety nie można nawet znaleźć lokalu, któryby mógł odpowiadać celom szpitalnym [...].