Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Podanie o pomoc dla "Centosu"

Kierownik "Centosu" Szajma Wolman, zwrócił się do inspektora "Joint" w dystrykcie lubelskim M. Goldfarba o udzielenie pomocy żywnościowej; prośbę swoją Wolman umotywował postępującą pauperyzacją miejscowych Żydów, a co za tym idzie również dzieci oraz skupieniem akcji pomocowej na robotnikach wysyłanych do obozu pracy w Bełżcu. Pomoc w szczególności miała zostać skierowana do kuchni społecznych, w których dożywiano dzieci:

[...] Nędza dzieci w Lublinie w skutek wysłania ojców do Bełżca z każdym dniem wzrasta.

W kuchni na ul. Jatecznej [5] z 650 dzieci liczba wzrosła na przeszło 900. Na ul. Cyruliczej [1] z 400 dzieci na 550. Miasto zupełnie zubożało. Ratunek zwrócony jest obecnie przede wszystkim w stronę Bełżca, a kwestia dzieci zeszła na dalszy plan. Nie proszę o gotówkę lecz goroąco proszę o kilka beczek tłuszczu, aby umożliwić nam wytrwać choć jeszcze jeden miesiąc, co na obecne czasy bardzo wiele znaczy [...].