Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Podanie Gutmana Mandeltorta o wypłatę pieniędzy za godziny nadliczbowe

Kierownik Wydziału Finansowego Gutman Mandeltort zwrócił się do Prezydium Judenratu o wypłatę pieniędzy za pracę w godzinach nadliczbowych, którą wykonywał w zastępstwie w Kasie Rady:

[...] W czasie choroby kasjera Kasy Głównej Rady Żydowskiej [...] od dn. 16 grudnia 1941 r. do dnia 13 stycznia 1942 r. pełniłem obowiązki kasjera [...]. Z uwagi na to, że praca w Kasie Głównej wymaga dodatkowej pracy w godzinach nadliczbowych, a dotychczas wypłacono mi zwykłą pensję pobieraną przeze mnie za pracę bez godzin nadliczbowych, zwracam się do Prezydium Rady Żydowskiej [...] z prośbą o przyznanie mi wynagrodzenia za godziny nadliczbowe za czas od 16 grudnia 1941 r. do 13 stycznia 1942 r. za pracę w Kasie Głównej Rady Żydowskiej [...].

Na podaniu znajduje się odręczna adnotacja "Przyznać tytułem ryczałtowego wynagrodzenia kwotę 100 złotych".