Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Pochód i nabożeństwo w katedrze

Około 3 tysiące młodzieży w Ogrodzie Saskim rozpoczęło pochód do katedry.  Po przejściu Krakowskim Przedmieściem 300-400 metrów, siły bezpieczeństwa przy użyciu sikawek z wodą rozproszyły maszerujących.  
Protestująca młodzież zgromadziła się w katedrze, skąd wysłano specjalną delegację do biskupa Stefana Wyszyńskiego z prośbą o interwencję w obronie zatrzymanych. W kościele odśpiewano „Boże coś Polskę” oraz „Rotę”. W drugiej pieśni słowa „Niemiec” i „krzyżacka” zmieniono na „Sowiet” i „sowiecka ”. Po opuszczeniu katedry zebranych rozproszyły oddziały MO.

Decyzja rektora UMCS-u o wznowieniu zajęć na uczelni została pozytywnie przyjęta przez niewielką, kilkuprocentową liczbę studentów. Przy cichym poparciu profesorów uczelni strajk był kontynuowany. W tym dniu na UMCS-ie i KUL-u strajkowało około 90% studentów.