Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Pobił szwagier

Pomiędzy 35-letnim Wincentem Orłowskim (Łęczyńska 202), a jego szwagrem od dawna panowała nienawiść na tle stosunków familijnych. Wreszcie ub. niedzieli bomba pękła. Szwagier Orłowskiego, przyszedłszy popołudniu do jego mieszkania, wdarł się doń gwałtem i pobił go dotkliwie. Żona Orłowskiego zawezwała policję. Epilog zajścia rozegrał się w Pogotowiu Ratunkowym, które opatrzyło rany Orłowskiego i w policji.