Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Plon złodziejaszków

Zakównie Marji (Narutowicza 20) skradziono portmonetkę skórzaną, zawierającą 86 zł gotówką, weksle na sumę 32 zł i inne drobiazgi. Zylbermejowi Janklowi (Rybna 2) skradziono 25 czapek letnich i 15 czapek zimowych, wart. 150 zł. Litwińskiemu Janowi (Kalinowszczyzna 5), skradziono imadło wartości 120 zł. Plando Stefan (Orla 12), zameldował o kradzieży z komórki przy ul. Bazyljanówka 1, roweru wartości 314 zł przez Olszewskiego Wincentego z pod Warszawy. Sprawcę ujęto wraz z rowerem.