Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Organizacja kursów ogrodniczych - 20 grudnia

Judenrat rozpoczął przyjmowanie kandydatów do uczestnictwa w kursie ogrodniczym, który miał ruszyć na początku stycznia 1941 roku i był zaplanowany dla 30 osób; wymogami uczestnictwa był wiek pomiędzy 18-25 rokiem życia, ukończenie przynajmniej szkoły powszechnej, uiszczenie wpisowego w wysokości 100 zł oraz płacenie czesnego co miesiąc w wysokości 40 zł. Kandydatury należało składać w siedzibie Judenratu przy ul. Grodzkiej 11.