Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

"Operatorzy" kieszonkowi

Fodemskiemu Juljanowi (Narutowicza 33) skradziono na targu za magistratem z kieszeni portfel skórzany, zawierający 1020 zł. gotówką i ćwiartkę losu loterji państw. Przeprowadzone natychmiast dochodzenie przez Wydz. Śledczy wykazało, ze sprawcami kradzieży są Kwelman Rachmil-Icek (Ruska 4), Szklarz Gierszon (Szeroka 41) zawodowi złodzieje kieszonkowi zaś wspólnikami w przechowaniu pieniędzy są Kwelman Godel (Ruska 4) i Fiszman Gronda. Od sprawców i wspólników odebrano 929 zł. 70 gr. Sprawców przekazano władzom sądowym.