Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Okoń pobił Karasia

Przy ulicy Bronowickiej 13 mieszka p. Antoni Okoń który jest właścicielem kamienicy. Pan Okoń czuł od dłuższego czasu wyraźną niechęć do jednego ze swoich lokatorów 29-letniego Jana Karasia. Początkowo zatargi między nimi wynikły na tle komornego, poczem jednak Karać uiścił należność i zdawałoby się, że Okoń nie powinien mieć do niego pretensyj. W tych dniach doszło między Okoniem, a Karasiem do scysji, przyczem Okoń jak to się popularnie mówi, postawił sie okoniem i ciężko pobił żelaznym kluczem Karasia po głowie, tak że nie nieszczęśliwy, zalany krwią upadł na ziemię. Karasiowi udzielono pomocy Pogotowie, a krawki Okoń będzie pociągnięty do odpowiedzialności.