Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Oficjalne przeprosiny wobec Prezesa Henryka Bekkera

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu, Izaak Kerszman złożył oficjalne przeprosiny za czynną napaść na Prezesa Henryka Bekkera oraz wymierzona została mu kara zawieszenia uczestnictwa w posiedzeniach Rady do dnia 30 kwietnia:

[...] W związku z incydentem, jaki miał miejsce w dniu 10 bm. na Zebraniu Radnych w pokoju prezydialnym i w związku z czynnym targnięciem się z mej strony na osobę Przewodniczącego Rady Bekkera w czasie kierowania przezeń obradami - oświadczam, iż czynu swego, wynikłego na skutek silnego zdenerwowania, w jakim się wówczas znajdowałem żałuję i Przewodniczącego Rady p. Bekkera za nie przepraszam [...].