Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Ofiara szumowin podmiejskich

Ul. Sienna na Kalinowszczyźnie znana jest z błota, ciemności, łobuzów, którzy zaczepiają i biją przechodniów. W dniu onegdajszym wieczorem szedł tamtędy 27-letni Szmul Widbaum (Lubartowska 45). W pewnej chwili podeszli do niego jacyś dwaj nieznani mu osobnicy, mocno "zawiani", którzy bez powodu pobili go tak ciężko, że Wildbaum musiał się udać do Pogotowia Ratunkowego, gdzie udzielono mu pomocy.