Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nożem w plecy

W dn. 22 bm. w parku na Bronowicach pomiędzy 15-letnim Mieczysławem Kowalskim (Zgodna 3), a 20-letnim Józefem Jadczakiem wynikła sprzeczka. Obaj przeciwnicy byli mocno nietrzeźwi. W pewnej chwili Jadczak, sądząc, że argumenty słowne nie przekonują przeciwnika, dobył noża i wbił mu go w plecy poczem widząc, że Kowalski upadł z jękiem na ziemię, zbiegł. Kowalskiego, po udzieleniu pierwszej pomocy odwiózł lekarz Pogotowia do szpitala Szarytek. Jadczaka aresztowano.