Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Niemiła afera dla Moszka pasera

Znany dobrze policji Moszek Wajsbrot, z zawodu paser, zam. na Placu Bychawskim 8, onegdaj wiózł znaczny transport szyn, pochodzących z kradzieży na szkodę stacji kolejowej Lublin. Już się panu Moszkowi zdawało, że wszystko jest w porządku, że będzie mógł nieźle zarobić na swoim ładunku- gdy jak z podziemi wyrósł policjant i zainteresował się zawartością wozu Moszka. W rezultacie tego zainteresowania szyny zakwestionowano, a Moszek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.