Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Narada poświęcona likwidacji strajku

Sytuacja w Lublinie na tyle zaniepokoiła władze w Warszawie, że do Lublina przyjechała delegacja, na czele z wiceminister oświaty E. Krassowską i dyrektorem departamentu szkół wyższych prof S. Arnoldem. W naradzie, oprócz wyżej wymienionych, udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich władz PPR i PPS, wysłannicy KC PPR i CKW PPS oraz pracownicy władz bezpieczeństwa. W wyniku zebrania ustalono, że dyrektorzy poszczególnych szkół wystosują pisemne wezwania do nieobecnych uczniów, natomiast prof. H. Raabe postanowił następnego dnia wznowić zajęcia na uczelni.