Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Napad na ulicy Narutowicza

Michał Lipski, zamieszkały na Kalinowszczyźnie (Towarowa 23) znany jest z awanturniczego usposobienia. Swojego czasu napadł on bez powodu na idącego spokojnie ulicą Juljana Piotrowskiego i pobił go dotkliwie, za co został skazany wyrokiem Sądu na Rurach na parę miesięcy aresztu. Lipski na razie pozostaje na wolności. Kilkakrotnie usiłował on już pobić Piotrowskiego, chcąc się zemścić na nim, lecz udało mu się to. Wreszcie w dniu onegdajszym łobuz spotkał na ul. Narutowicza idącego do pracy Piotrowskiego i z okrzykiem "teraz mi nie ujdziesz", rzucił się na niego i uderzył go kilkakrotnie. Na szczęście przechodnie unieszkodliwili go. Piotrowski zameldował o napadzie policji. Spisano wprawdzie protokół, lecz Lipski w dalszym ciągu pozostaje na swobodzie i odgraża się Piotrowskiemu. Władze policyjne winny pociągnąć opryszka do odpowiedzialności, bowiem w przeciwnym razie nieszczęśliwa ofiara jego zbrodniczych zapędów nie będzie pewna dnia ani godziny.