Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Napad 2-ch uzbrojonych bandytów. Oddali 6 strzałów rewolwerowych.

Onegdaj w godzinach wieczornych między 8, a 9-tą szedł z Lublina do kolonji Chojny gm. Konopnica 36-letni Jan Zbiczek. Gdy znajdował się w odległości około 2 kilometrów od Lublina nagle zastąpiło mu drogę 2 jakichś osobników, którzy grożąc rewolwerami- zażądali od niego pieniędzy. Zbiczek nie stracił zimnej krwi i odpowiedział, że nie ma przy sobie pieniędzy. Wówczas bandyci zrewidowali go i zabrali mu 7 złotych, czapkę oraz książeczkę wojskową i zaczęli oddalać się spokojnie. W pobliżu znajdowały się jakieś zabudowania. Zbiczek widząc, że bandyci odchodzą- wszczął alarm. Bandyci na jego krzyk odwrócili się i dali w jego kierunku 6 strzałów rewolwerowych, które chybiły, poczem zbiegli w niewiadomym kierunku. Policja wszczęła dochodzenie.