Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz zaciemniania mieszkań - 28 sierpnia

Z rozkazu niemieckich władz policyjnych, Judenrat wezwał ludność żydowską do zaciemniania mieszkań; niestosowanie się do zarządzeń władz niemieckich zagrożone było sankcjami:

Władze Policyjne zwróciły uwagę, że w dzielnicy żydowskiej przepisy obowiązujace o zaciemnieniu ulic nie są należycie przestrzegane.

Wobec powyższego Rada Żydowska [...] przypomina ludności żydowskiej konieczność przepisowego zaciemniania wszelkich lokali i nadmienia, że za nieprzestrzeganie zarządzeń o zaciemnieniu - grozi surowa kara.