Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz zaciemniania mieszkań - 14 października

Z rozkazu niemieckich władz policyjnych, Judenrat ponownie wezwał ludność żydowską do zaciemniania mieszkań; niestosowanie się do zarządzeń władz niemieckich zagrożone było wysoką grzywną lub więzieniem:

Ostrzeżenia Rady Żydowskiej, by ludność żydowska ściśle i należycie stosowała przepisy o zaciemnieniu - jak dotąd nie odniosły pełnego skutku, jak zauważono - cały szereg mieszkań żydowskich - w ostatnich dniach było niezaciemnionych i musiały być co do nich sporządzone protokoły policyjne.
 
[...] Rada Żydowska [...] po raz ostatni wzywa Żydów by bezwarunkowo okna były zaciemnione i ostrzega, że winę za wysokie kary pieniężne ewent. więzienia, jakie odtąd Władze będą wymierzać - niestosujący się sami będą musieli sobie przypisać.