Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz władz niemieckich utworzenia apteki na Majdanie Tatarskim

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu poinformowano radnych o nakazie władz niemieckich mówiącym o konieczności utworzenia na terenie getta apteki, na którą koncesję otrzymać miał magister farmacji Mordechaj Lam. Wypełnienie nakazu władz wymagało zainwestowania 15 000 zł, na co Judenratu nie było stać. Na wniosek radnego Dawida Hochgemajna wyłoniono doraźną Komisj, w skałd której weszli radni: 1/ Dawid Hochgemajn, 2/ Izaak Kerszman oraz 3/ Josef Rotrubin. Zadaniem Komisji było przeprowadzenie negocjacji z zainteresowanymi aptekarzami uznając, iż [...] za podstawę pertraktacji służyła zasada, że apteka musi być własnością Judenratu, względnie, że Judenrat powinien ciągnąć z apteki odpowiednie zyski, z tym, że w tej chwili ze względu na sytuację finansową rada nie może inwestować pieniędzy w aptekę [...].