Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz stawienia się krawców

Zgodnie z zarządzeniem Komendy Obozu Pracy przy ul. Lipowej 7, nakazano stawić się o godzinie 8 przed siedzibą Judenratu przy ul. Grodzkiej 11 następującym krawcom: 1/ Szmulowi Ajchenbaumowi /zam. Ruska 13/, 2/ Abramowi Ickowi Ajncyjerowi /zam. Wąska 6/8/, 3/ Abramowi Jojnie Akiermanowi /zam. Nadstawna 31/, 4/ Józefowi Alburtowi /zam. Nadstawna 20/16/, 5/ Aronowi Apelbaumowi /zam. Kalinowszczyzna 81/, 6/ Hercowi Apelrotowi /zam. Lubartowska 35/9/, 7/ Szlomie Apelsaftowi /zam. Lubartowska 65/10/, 8/ Abramowi Ickowi Arbuzowi /zam. Św. Duska 20/54/, 9/ Moszkowi Arbuzowi /zam. Furmańska 3/, 10/ Salomonowi Aspisowi /zam. Ruska 14/7/, 11/ Aronowi Majerowi Atłasowi /zam. Złota 1/11/, 12/ Chaimowi Majerowi Aufszlagowi /zam. Cyrulicza 4/36/, 13/ Gdali Bajgelmanowi /zam. Lubartowska 43/1/, 14/ Herszowi Lejbie Bajgelmanowi /zam. Lubartowska 43/17/, 15/ Abramowi Bajtmanowi /zam. Szeroka 35/, 16/ Mojżeszowi Bandmanowi /zam. Lubartowska 47/57/, 17/ Izaakowi Bantmanowi /zam. Szeroka 35/, 18/ Chaimowi Jakubowi Basowi /zam. Ciasna 6/6/, 19/ Moszkowi Basowi /zam. Ciasna 6/, 20/ Perecowi Basowi /zam. Grodzka 14/11/, 21/ Jakubowi Baumgartowi /zam. Lubartowska 29/34/, 22/ Lejbowi Bekermanowi /zam. Ruska 29/2/, 23/ Lejbowi Bergmanowi /zam. Nadstawna 14/14/, 24/ Szmulowi Bencjanowi Berkowiczowi /zam. Kalinowszczyzna 3/22/, 25/ Berowi Batalionowi /zam. Lubartowska 39/16/, 26/ Abramowi Bergerowi /zam. Ruska 18/5a/, 27/ Majerowi Bergerowi /zam. Ruska 18/, 28/ Mojżeszowi Bergerowi /zam. Towarowa 13/2/, 29/ Nucie Josefowi Bergerowi /zam. Pl. Targowy 6/, 30/ Samuelowi Berowi Bergerowi /zam. Krawiecka 37/4/, 31/ Josefowi Aronowi Betmanowi /zam. Nadstawna/, 32/ Chaskielowi Bidermajsterowi /zam. Podzamcze 4/10/, 33/ Moszkowi Bilermanowi /zam. Nadstawna 20/38/, 34/ Szmulowi Bitmanowi /zam. Nadstawna 14/, 35/ Boruchowi Blajchowi /zam. Szeroka 52/3/, 36/ Szlomie Blajwajsowi /zam. Grodzka 21/36/68/, 37/ Zelmanowi Lejbowi Blumenbergowi /zam. Szeroka 16/, 38/ Zeligowi Nuchimowi Blumenbergowi /zam. Nadstawna 9/1/, 39/ Beniaminowi Blumensztokowi /zam. Szeroka 31/, 40/ Izraelowi Blumensztokowi /zam. Lubartowska 55/12/, 41/ Samuelowi Mojżeszowi Blumensztokowi /zam. Cyrulicza 4/26/, 42/ Boruchowi Bodensztajnowi /zam. Lubartowska 51/28/, 43/ Izraelowi Mordce Brafmanowi /zam. Szeroka 5/, 44/ Jonasowi Brafmanowi /zam. Nadstawna 16/, 45/ Samuelowi Brafmanowi /zam. Nadstawna 16/, 46/ Herszowi Brenerowi /zam. Cyrulicza 2/27/, 47/ Abramowi Brenmanowi /zam. Ruska 23/54/, 48/ Chaimowi Boruchowi Brombergowi /zam. Nadstawna 20/55/, 49/ Joskowi Bronfeldowi /zam. Szeroka 10/19/, 50/ Moszkowi Bronfeldowi /zam. Czwartek 11/, 51/ Ickowi Brynszlajferowi /zam. Podzamcze 13/5/, 52/ Josefowi Brustmanowi /zam. Ruska 13/, 53/ Samuelowi Burowi /zam. Ruska 23/35/, 54/ Pejsachowi Bursztynowi /zam. Nadstawna 20/30/, 55/ Szlomie Cangowi /zam. Ruska 16/7/, 56/ Abramowi Celnikowi /zam. Szeroka 25/, 57/ Lejbowi Celnikowi /zam. Zamkowa 25/6-7/, 58/ Nuchymowi Majerowi Chałłupskiemu /zam. Krawiecka 11/, 59/ Moszkowi Celmanowi /zam. Ruska 48/2/, 60/ Senderowi Chełmowi /zam. Kowalska 8/9/, 61/ Herszowi Cymermanowi /zam. Ruska 22/, 62/ Mojżeszowi Mordechajowi Cymermanowi /zam. Krzywa 31/7/, 63/ Mojżeszowi Lejbowi Cymentowi /zam. Kowalska 12/6/, 64/ Szlomie Cymermanowi /zam. Towarowa 1/, 65/ Szmulowi Cyngowi /zam. Ruska 27/6/, 66/ Gerszonowi Cytrynowi /zam. Cyrulicza 17/5/, 67/ Herszowi Cytrynowi /zam. Św. Mikołaja 12/, 68/ Lejbowi Cytrynowi /zam. Krawiecka 7/, 69/ Majlechowi Cukiermanowi /zam. Podzamcze 10/5/, 70/ Mosze Aronowi Cukiermanowi /zam. Podzamcze 10/, 71/ Uryszowi Cukierowi /zam. Mostowa 14/7/, 72/ Abramowi Chaimowi Cwerenbergowi /zam. Nadstawna 37/, 73/ Jakubowi Ćwikielowi /zam. Furmańska 10/10/, 74/ Zelmanowi Dawidowiczowi /zam. Kowalska 12/33/, 75/ Motkowi Dembowskiemu /zam. Zamkowa 5/, 76/ Chaimowi Dorfsmanowi /zam. Lubartowska 29/9/, 77/ Saulowi Dorfsmanowi /zam. Targowa 3/3/, 78/ Chaimowi Dornfeldowi /zam. Czwartek 18/9/, 79/ Jakubowi Drachlerowi /zam. Nowa 21/, 80/ Symsze Mendelowi Drajblatowi /zam. Czwartek 16/8/, 81/ Abramowi Izaakowi Drekslerowi /zam. Nadstawna 14/, 82/ Berowi Drekslerowi /zam. Lubartowska 21/80/, 83/ Gedalowi Ickowi Drekslerowi /zam. Grodzka 7/, 84/ Jankielowi Drekslerowi /zam. Grodzka 7/, 85/ Chaimowi Abramowi Dymentowi /zam. Kalinowszczyzna 34/, 86/ Moszkowi Aronowi Dynerowi /zam. Szeroka 12/, 87/ Eli Berowi Duzmanowi /zam. Ruska 23/20/, 88/ Ickowi Edelsztejnowi /zam. Targowa 6/, 89/ Chaimowi Zejligowi Ejdelmanowi /zam. Targowa 5/11/, 90/ Wolfowi Mendelowi Ejncyjerowi /zam. Lubartowska 35/15/, 91/ Nusynowi Engelsztajnowi /zam. Lubartowska 47/66/, 92/ Mojżeszowi Lejbie Erenlibowi /zam. Nadstawna 2/, 93/ Josefowi Gdale Erlichowi /zam. Lubartowska 47/54/, 94/ Jakubowi Lejbie Erlichowi /zam. Sienna 6/4/, 95/ Paltyłowi Fajersztajnowi /zam. Podzamcze 14/3/, 96/ Josefowi Fajertagowi /zam. Lubartowska 27/20/, 97/ Elchanonowi Fajgenbaumowi /zam. Szeroka 30/6/, 98/ Lejzorowi Faustowi /zam. Lubartowska 45/13/, 99/ Chaimowi Dawidowi Feldbaumowi /zam. Ruska 11/2/, 100/ Mojżeszowi Feldowi /zam. Ruska 11/, 101/ Józefowi Feldlichtowi /zam. Sienna 2/16/, 102/ Abramowi Feldmanowi /zam. Lubartowska 41/, 103/ Joelowi Feldmanowi /zam. Nadstawna 28/, 104/ Pinkusowi Mordechajowi Feldmanowi /zam. Ruska 10/4/, 105/ Feldman Dawidowi Fernandowi /zam. Zielona 4/, 106/ Josefowi Fernandowi /zam. Szeroka 43/1/, 107/ Joskowi Fernandowi /zam. Grodzka 28/7/, 108/ Mordce Fernandowi /zam. Szeroka 30/, 109/ Nusynowi Szlomie Fernandowi /zam. Zielona 4/, 110/ Manesowi Filglasowi /zam. Ruska 20/, 111/ Chaimowi Finkelsztajnowi /zam. Mostowa 5/6/, 112/ Lejbowi Finkelsztajnowi /zam. Rybna 8/, 113/ Mordce Jakubowi Finkielsztajnowi /zam. Szeroka 16/21/, 114/ Szyji Finkielsztejnowi /zam. Ruska 5/14/, 115/ Szmulowi Fiszbajnowi /zam. Lubartowska 21/78/, 116/ Jechielowi Fiszbaumowi /zam. Nadstawna 37/5/, 117/ Beniaminowi Fiszlermanowi /zam. Szeroka 34/10/, 118/ Gecelowi Mojżeszowi Fiszmanowi /zam. Wąska 5/7/, 119/ Zeligowi Fiszmanowi /zam. Ruska 34/, 120/ Mordce Flaszerowi /zam. Lubartowska 45/47/, 121/ Herszowi Francblaumowi /zam. Szeroka 16/8/, 122/ Izaakowi Szaji Francblaumowi /zam. Szeroka 16/8/, 123/ Pinchesowi Francblumowi /zam. Ruska 7/16/, 124/ Abramowi Abusiowi Frydmanowi /zam. Nadstawna 21/64/, 125/ Szaji Majerowi Frydowi /zam. Lubartowska 29/12/, 126/ Azryelowi Frydmanowi /zam. Ruska 7/6/, 127/ Abramowi Izaakowi Frydmanowi /zam. Grodzka 20/17/, 128/ Mendlowi Frydmanowi /zam. Lubartowska 21/53/, 129/ Mordce Fuksmanowi /zam. Św. Mikołaja 15/3/, 130/ Salomonowi Gajblumowi /zam. Lubartowska 33/30/, 131/ Zyndelowi Gardynowi /zam. Kowalska 12/, 132/ Ajzykowi Gecelowi Giserowi /zam. Św. Mikołaja 9/9/, 133/ Jakubowi Giserowi /zam. Podzamcze 17/8/, 134/ Wigdorowi Gizencwajgowi /zam. Lubartowska 15/8/, 135/ Berkowi Glancszpigielowi /zam. Czwartek 3/25/, 136/ Herszowi Goldadlerowi /zam. Krzywa 10/6/, 137/ Salomonowi Goldakowi /zam. Kalinowszczyzna 1/7/, 138/ Symsze Goldbaumowi /zam. Wąska 6/, 139/ Majerowi Goldbergowi /zam. Zamkowa 23/5/, 140/ Szmulowi Goldbergowi /zam. Kowalska 8/20/, 141/ Izraelowi Goldcwajgowi /zam. Grodzka 28/, 142/ Icek Goldfarb /zam. Kowalska 8/, 143/ Motkowi Goldfarbowi /zam. Szeroka 10/, 144/ Izraelowi Goldfederowi /zam. Św. Mikołaja 21/9/, 145/ Berkowi Goldmanowi /zam. Szeroka 32/, 146/ Josefowi Goldmanowi /zam. Zamkowa 5/18/, 147/ Nechami Goldmanowi /zam. Szeroka 52/4/, 148/ Herszowi Mechelowi Goldnerowi /zam. Nadstawna 20/29/, 149/ Herszowi Goldsztajnowi /zam. Mostowa 7/6/, 150/ Jakubowi Godelowi Goldsztajnowi /zam. Czwartek 16/2/, 151/ Beniaminowi Ickowi Grinbaumowi /zam. Ruska 25/14/, 152/ Moszkowi Grobmanowi /zam. Lubartowska 23/15/, 153/ Abramowi Jeszaji Grossmanowi /zam. Szeroka 27/5/, 154/ Hercowi Grosmanowi /zam. Szeroka 27/, 155/ Jechyelowi Nucie Grynbaumowi /zam. Nadstawna 37/9/, 156/ Herszowi Szymonowi Grynfeldowi /zam. Nadstawna 16/17/, 157/ Josefowi Gru /zam. Św. Mikołaja 9/15/, 158/ Abramowi Gułowi /zam. Ruska 22/5/, 159/ Boruchowi Froimowi Gutermanowi /zam. Krzywa 23/6/, 160/ Szmulowi Gutermanowi /zam. Grodzka 22/2/, 161/ Izaakowi Wolfowi Gutglikowi /zam. Lubartowska 33/18/, 162/ Chaimowi Gutsztajnowi /zam. Grodzka 17/26/, 163/ Lejbowi Guzowi /zam. Krawiecka 7/3/, 164/ Moszkowi Guzowi /zam. Mostowa 4/4/, 165/ Kasryelowi Halbergowi /zam. Szeroka 39/15/, 166/ Szymonowi Halbersbergowi /zam. Lubartowska 11/20/, 167/ Abramowi Lejzorowi Handelsmanowi /zam. Szeroka 13/6/, 168/ Symsze Handelsmanowi /zam. Grodzka 5/, 169/ Ickowi Harbergowi /zam. Szeroka 50/19/, 170/ Pinkusowi Harsztarkowi /zam. Szeroka 18/3/, 171/ Mojżeszowi Josefowi Harsztokowi /zam. Szeroka 18-20/3/, 172/ Abramowi Lejzorowi Hautowi /zam. Podzamcze 10/7/, 173/ Chaskielowi Heflerowi /zam. Krawiecka 23/2/, 174/ Kiwie Herszenhornowi /zam. Grodzka 23/6/, 175/ Izaakowi Hochmanowi /zam. Sienna 2/4/, 176/ Jakubowi Pinchesowi Hochmanowi /zam. Sienna 2/21/, 177/ Abramowi Berkowi Hoflingowi /zam. Ruska 16/, 178/ Szmulowi Hochmanowi /zam. Kalinowszczyzna 1/3/, 179/ Chaimowi Szyji Honigblauowi /zam. Podzamcze 17/6/, 180/ Natanowi Honigblauowi /zam. Podzamcze 17/6/, 181/ Dawidowi Hornowi /zam. Lubartowska 21/, 182/ Izaakowi Hornowi /zam. Ruska 38/, 183/ Fajwelowi Igle /zam Wąska 4/, 184/ Berkowi Jakimowiczowi /zam. Kalinowszczyzna 84/, 185/ Josefowi Jontefowi /zam. Targowa 6/, 186/ Boruchowi Dawidowi Kacowi /zam. Lubartowska 23/, 187/ Izraelowi Kaffe /zam. Lubartowska 67/1/, 188/ Majlechowi Kaliksztajnowi /zam. Ruska 14/4/, 189/ Wolfowi Kaliskiemu /zam. Grodzka 15/9/, 190/ Froimowi Majerowi Kapelusznikowi /zam. Nadstawna 43/15/, 191/ Lejzorowi Kapetkowi /zam. Ruska 28/, 192/ Szmulowi Karasiowi /zam. Zamkowa 7/8/, 193/ Mojżeszowi Aronowi Karmazynowi /zam. Szeroka 29/, 194/ Rachmilowi Karpmanowi /zam. 10/5/, 195/ Chaimowi Kawie /zam. Kowalska 14/, 196/ Izraelowi Kerpelowi /zam. Szeroka 33/10/, 197/ Chilowi Izaakowi Kerszenbergowi /zam. Mostowa 14/6/, 198/ Mojżeszowi Kerszenblatowi /zam. Wysoka 8/7/, 199/ Szmulowi Kirszenbaumowi /zam. Nadstawna 29/, 200/ Abramowi Kirszenbergowi /zam. Nadstawna 9/6/, 201/ Jojnie Kitmacherowi /zam Wąska 3/4/, 202/ Mordce Kizolowi /zam. Szeroka 4/, 203/ Gedalowi Klajnbergowi /zam. Ruska 8/3/, 204/ Symsze Berowi Klajnerowi /zam. Szeroka 34/8/, 205/ Abramowi Lejbowi Klajnmanowi /zam. Grodzka 5/, 206/ Szyji Klajnmanowi /zam Szeroka 21/7/, 207/ Abramowi Zyskindowi Klarnetowi /zam. Krzywa 10/, 208/ Nachman Kohn /zam. Ruska 2/, 209/ Josefowi Kopelowi /zam. Lubartowska 29/34/, 210/ Kopelowi /zam. Szeroka 44/, 211/ Josefowi Peltyłowi Korenbergowi /zam. Podzamcze 10/3/, 212/ Josefowi Korenblitowi /zam. Podzamcze 15/4/, 213/ Mendlowi Rubinowi Korenblitowi /zam. Szeroka 18/3/, 214/ Rafaelowi Kożuchowi /zam. Szeroka 11/11/, 215/ Izaakowi Kosmanowi /zam. Towarowa 13/3/, 216/ Eliaszowi Kozie /zam. Lubartowska 21/57/, 217/ Fiszelowi Kragenowi /zam. Lubartowska 23/14/, 218/ Herszowi Kragenowi /zam. Nadstawna 10/, 219/ Herszowi Michelowi Krolowi /zam. Kowalska 14/3/, 220/ Samuelowi Szaji Krotmanowi /zam. Lubartowska 45/7/, 221/ Wolfowi Kuperszmidtowi /zam. Krzywa 27/, 222/ Abramowi Kupferwasserowi /zam. Szeroka 2/, 223/ Mojżeszowi Mordce Lachmanowi /zam. Lubartowska 29/34/, 224/ Chilowi Arii Langerowi /zam. Ruska 8/, 225/ Gerszonowi Ledermanowi /zam. Ruska 32/10/, 226/ Szulimowi Szlomie Ledermanowi /zam. Nadstawna 20/5/, 227/ Pinchesowi Berkowi Lejbruderowi /zam. Kowalska 14/4/, 228/ Wolfowi Lejbruderowi /zam. Kowalska 14/4/, 229/ Froimowi Lewentmanowi /zam. Lubartowska 11/13/, 230/ Lejbowi Lewinsohnowi /zam. Lubartowska 27/, 231/ Szymonowi Boruchowi Liwerantowi /zam. Lubartowska 33/, 232/ Berkowi Luksenbergowi /zam. Targowa 2/44/, 233/ Dawidowi Lumanowi /zam. Kowalska 4/4/, 234/ Moszkowi Szymonowi Lwowi /zam. Wąska 6/, 235/ Abramowi Chaimowi Mailowi /zam. Nadstawna 11/7/, 236/ Jakubowi Mandelbaumowi vel Mandelsbergowi /zam. Lubartowska 21/48/, 237/ Abramowi Szymonowi Mantelmacherowi /zam. Furmańska 3/8/, 238/ Berkowi Markowi /zam. Szewska 3/7/, 239/ Herszowi Mastowi /zam. Zamkowa 4/, 240/ Rachmilowi Mastowi /zam. Lubartowska 21/71/, 241/ Mendelowi Mehlowi /zam. Lubartowska 47/49/, 242/ Izaakowi Mejlowi /zam. Lubartowska 47/, 243/ Chaimowi Mentelmacherowi /zam. Kowalska 5/22/, 244/ Izraelowi Aronowi Millerowi /zam. Błotniki 4/4/, 245/ Rubinowi Milerowi /zam. Ruska 18/4/, 246/ Boruchowi Mitelmanowi /zam. Ruska 7/21/, 247/ Szaji Lejbie Mitelsznajderowi /zam. Lubartowska 43/, 248/ Judce Lejbowi Moorowi /zam. Cyrulicza 20/, 249/ Szlomie Moszkiewiczowi /zam. Nadstawna 20/59/, 250/ Chaimowi Eli Musingerowi /zam. Ruska 27/5/, 251/ Dawidowi Chaimowi Nachmanowi /zam. Zamkowa 2/12/, 252/ Ickowi Abramowi Nachmanowi /zam. Krawiecka 51/8/, 253/ Bencjanowi Nadelsztajnowi /zam. Grodzka 19/16/, 254/ Chaskielowi Nadelszternowi /zam. Św. Mikołaja 15/28/, 255/ Ickowi Nadlerowi /zam. Św. Mikołaja 24/, 256/ Mojżeszowi Aronowi Najszteterowi /zam. Ruska 34/7/, 257/ Jakubowi Ajzykowi Najzerowi /zam. Nadstawna 20/11/, 258/ Fiszelowi Neszaderowi /zam. Nadstawna 43/, 259/ Chaimowi Nisenbaumowi /zam. Nadstawna 20/11/, 260/ Izraelowi Nisenbaumowi /zam. Sienna 2/21/, 261/ Mojżeszowi Jechielowi Nisenkierowi /zam. Lubartowska 21/71/, 262/ Noechowi Nisenkierowi /zam. Lubartowska 21/71/, 263/ Szmulowi Nitce /zam. Szeroka 35/, 264/ Izaakowi Herszowi Nitlichowi /zam. Grodzka 20/7/, 265/ Noechowi Niyenmanowi /zam. Ruska 28/4/, 266/ Josefowi Nordmanowi /zam. Podzamcze 8/3/, 267/ Menasze Normanowi /zam. Zamkowa 5/14/, 268/ Fajwelowi Nudelmanowi /zam. Błotniki 4/2/, 269/ Chaskielowi Orensztajnowi /zam. Targowa 2/19/, 270/ Abramowi Lipie Pechowi /zam. Mostowa 4/2/, 271/ Ksyl Kofmanowi Pelcerowi /zam. Lubartowska 47/36/, 272/ Abusiowi Szlomie Pizemowi /zam. Czwartek 4/3/, 273/ Mojżeszowi Prowimanowi /zam. Szeroka 31/10/, 274/ Szyji Prowimanowi /zam. Szeroka 31/10/, 275/ Szlomie Rabinowiczowi /zam. Szeroka 16/, 276/ Herszowi Rajchsztajnowi /zam. Ruska 7/23/, 277/ Abramowi Rajzmanowi /zam. Nadstawna 25/9/, 278/ Szmulowi Rendkichowi /zam. Cyrulicza 20/, 279/ Pinchesowi Rendlerowi /zam. Św. Mikołaja 22/1/, 280/ Samuelowi Izaakowi Rendlerowi /zam. Św.Mikołaja 22/1/, 281/ Eli Renglichowi /zam. Kalinowszczyzna 56/, 282/ Mendelowi Rojtmanowi /zam. Furmańska 10/12/, 283/ Cadokowi Rojtowi /zam. Szeroka 52/, 284/ Ickowi Ajzykowi Rojtowi /zam. Szeroka 35/, 285/ Nusymowi Rotlederowi /zam. Nadstawna 24/10/, 286/ Beniaminowi Rozenbaumowi /zam. Krzywa 6/6/, 287/ Berkowi Rozenbergowi /zam. Ruska 29/3/, 288/ Lejzorowi Rozenbergowi /zam. Ruska 38/5/, 289/ Matysowi Rozenbergowi /zam. Szeroka 23/11/, 290/ Mojżeszowi Rozenbergowi /zam. 13/2/, 291/ Mojżeszowi Berowi Rozenblatowi /zam. Czwartek 18/9/, 292/ Noechowi Rozenblatowi /zam. Św. Mikołaja 11/2/, 293/ Chaimowi Dawidowi Rozencwajgowi /zam. Lubartowska 27/3/, 294/ Wigdorowi Fiszelowi Rozenfeldowi /zam. Lubartowska 37/16/, 295/ Izraelowi Izaakowi Jakubowi Rozentalowi /zam. Nadstawna 37/18/, 296/ Chaimowi Rybelowi /zam. Targowa 5/, 297/ Josef Lejb Sadik /zam. Kowalska 12/26/, 298/ Jechielowi Sendowskiemu /zam. Pl. Targowy 4/20/, 299/ Herszowi Wolfowi Sobolowi /zam. Krawiecka 13/4/, 300/ Spektorowi /zam. Ruska 34/, 301/ Moszka Sukmana /zam. Mostowa 4/2/, 302/ Jankielowi Sumerowi /zam. Szeroka 29/9/, 303/ Uszerowi Zelikowi Szajnerowi /zam. Nadstawna 14/20/, 304/ Szmulowi Szajtmanowi /zam. Lubartowska 45/1/, 305/ Szaji Szarfowi /zam. Cyrulicza 11/, 306/ Szaulowi Szechtmanowi /zam. Lubartowska 48/21/, 307/ Mojżeszowi Beniaminowi Szeflerowi /zam. Szeroka 37/, 308/ Uryszowi Szeperowi /zam. Podzamcze 12/1/, 309/ Fajwelowi Szerkowi /zam. Lubartowska 66/, 310/ Mojżeszowi Szermanowi /za. Szeroka 8/, 311/ Lejbowi Berowi Szlakmanowi /zam. Zamkowa 10/, 312/ Froimowi Josefowi Szlamkowiczowi /zam. Ruska 13/, 313/ Majerowi Szlosowi /zam. Nadstawna 11/3/, 314/ Jakubowi Szlossowi /zam. Kowalska 19/28/, 315/ Mojżeszowi Aronowi Sznajderowi /zam. Kowalska 8/28/, 316/ Abramowi Sznajdermanowi /zam.Kowalska 12/29/, 317/ Gdali Sznajdermanowi /zam. Kowalska 4/11/, 318/ Srulowi Sznajdermanowi /zam. Lubartowska 45-47/58/, 319/ Dawidowi Szorowi /zam. Rybna 12/, 320/ Jehoszyji Szpajzerowi /zam. Cyrulicza 8/3/, 321/ Srulowi Lejbusiowi Szpajzerowi /zam. Szeroka 41/42/, 322/ Kelmanowi Nachmanowi Szpircowi /zam. Ruska 10/3/, 323/ Jakubowi Szpirmanowi /zam. Czwartek 6/, 324/ Abramowi Szpiro /zam. Szeroka 28/, 325/ Szmulowi Szrojtowi /zam. Lubartowska 21/34/, 326/ Berkowi Szyfmanowi zam. Szeroka 41/, 327/ Moszkowi Szulimowi Szyfmanowi /zam. Czwartek 4/, 328/ Ickowi Berowi Szuchmacherowi /zam. Szeroka 2/, 329/ Joskowi Tanchemowi Szuchmacherowi /zam. Ruska 10/5/, 330/ Chaimowi Szyji Sztajbergowi /zam. Ruska 28/1/, 331/ Josefowi Sztajnwaserowi /zam. Grodzka 14/2/, 332/ Rafałowi Sztarnowi /zam. Nadstawna 10/, 333/ Herszowi Szternowi /zam. Targowa 5/, 334/ Abramowi Szterenbergowi /zam. Targowa 2/5/, 335/ Herszowi Szterenblicowi /zam. Kalinowszczyzna 21/, 336/ Chaimowi Szternowi /zam. Krawiecka 5/, 337/ Senderowi Sztokmanowi /zam. Lubartowska 5/26/, 338/ Josefowi Lejbowi Sztruzmanowi /zam. Kowalska 12/2/, 339/ Mojżeszowi Berowi Sztruzmanowi /zam. Kowalska 12/2/, 340/ Szmulowi Chaimowi Szyldkrautowi /zam. Grodzka 17/15/, 341/ Henryka Szymkowicza /zam. Grodzka 5/5/, 342/ Jankielowi Herszowi Szwarcowi /zam. Św. Mikołaja 23/1/, 343/ Mordechajowi Lejbowi Szwarcowi /zam. Św. Mikołaja 23/1/, 344/ Berowi Szwarcbardowi /zam. Kowalska 12/, 345/ Herszowi Berowi Szwarcmanowi /zam. Szeroka 13/, 346/ Wolfowi Lwowi Szwarcmanowi /zam. Szeroka 13/, 347/ Lejbowi Tauberowi /zam. Kalinowszczyzna 56/, 348/ Abramowi Techermanowi /zam. Krawiecka 47/3/, 349/ Herszowi Berowi Tempeldynerowi /zam. Grodzka 13/14/, 350/ Ickowi Toperowi /zam. Ruska 29/, 351/ Michałowi Tropowi /zam. Ruska 28/4/, 352/ Aronowi Lejbowi Tyszblatowi /zam. Lubartowska 51/14/, 353/ Abramowi Tuchsznajderowi /zam. Ruska 27/18/, 354/ Aronowi Turnerowi /zam. Pl. Targowy 6/18/, 355/ Ickowi Herszowi Unflajsowi /zam. Krakowskie Przedmieście 36/9/, 356/ Boruchowi Wajcmanowi /zam. Szeroka 11/, 357/ Szyji Izraelowi Wajdenbaumowi /zam. Grodzka 16/5/, 358/ Godełowi Wajngartenowi /zam. Lubartowska 11/, 359/ Josefowi Wajngartenowi /zam. Zamkowa 34/, 360/ Alterowi Dawidowi Wajnsztajnowi /zam. Lubartowska 31/, 361/ Wolfowi Wajsbrotowi /zam. Grodzka 19/5/, 362/ Chaimowi Cudykowi Wajnsztokowi /zam. Zamkowa 41/8/, 363/ Josefowi Wajsenzonowi /zam. Szeroka 31/5/, 364/ Zurechowi Berowi Wajslederowi /zam. Ruska 12/4/, 365/ Burechowi Wajsmanowi /zam. Szeroka 11/, 366/ Jakubowi Izaakowi Wajzandowi /zam. Nadstawna 6/6/, 367/ Abramowi Waldbaumowi /zam. Św. Mikołaja 17/24/, 368/ Lejbowi Warensztajnowi /zam. Furmańska 17/, 369/ Beniaminowi Wartskiemu /zam. Lubartowska 21/17/, 370/ Izaakowi Wasermanowi /zam. Nadstawna 37/, 371/ Wolfowi Gecelowi Wasermanowi /zam. Zamkowa 11/, 372/ Eli Waserowi /zam. Lubartowska 45/, 373/ Mojżeszowi Berowi Wasersztrumowi /zam. Grodzka 16/52/, 374/ Chaimowi Mendelowi Winikowi /zam. Wąska 5/, 375/ Motlowi Wisenkierowi /zam. Szeroka 10/, 376/ Abramowi Herszowi Witkowskiemu /zam. Szeroka 21/7/, 377/ Judzie Witkowskiemu /zam. Szeroka 21/, 378/ Pinchesowi Witkowskiemu /zam. Lubartowska 29/34/, 379/ Dawidowi Wolmanowi /zam. Czwartek 16/9/, 380/ Chaimowi Fiszelowi Wyszegrodowi /zam. Zamkowa 2/, 381/ Jankielowi Herszowi Wulfmanowi /zam. Sienna 2a/, 382/ Jakubowi Zajdenwergowi /zam. Ruska 27/1/, 383/ Uszera Zajdenwergowi /zam. Grodzka 10/14/, 384/ Chaimowi Alterowi Zajdenwornowi /zam. Kalinowszczyzna 35/7/, 385/ Jechoszyji Tobiaszowi Zajfsztajnowi /zam. Lubartowska 21/25/, 386/ Ajzykowi Zelmanowi Zalcowi /Nadstawna/, 387/ Eleazorowi Zandbergowi /zam. Szeroka 21/, 388/ Lejbie Zandmanowi /zam. Lubartowska 3/21/, 389/ Alterowi Dawidowi Zylbermanowi /zam. Lubartowska 29/8/, 390/ Mojżeszowi Zylbermenowi /zam. Zamkowa 5-8/12/, 391/ Kelmanowi Zylbersztajnowi /zam. Krawiecka 39/6/, 392/ Fajwelowi Dawidowi Zyngmanowi /zam.Kalinowszczyzna 30/3/, 393/ Izaakowi Berowi Zysermanowi oraz 394/ Uszerowi Anczelowi Zyseskindowi /zam. Szeroka 16/7/. Nie wszyscy poszukiwani Żydzi zamieszkiwali pod wskazanymi adresami.

Uczestnicy

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia