Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Na tle konkurencji zawodowej - 17 września

W dniu wczorajszym pomiędzy Elą Ajchenbaumem (Grodzka 16), a braćmi Abramem i Dawidem Rajchmanami wynikła sprzeczka na tle konkurencji zawodowej, bowiem wszyscy trzej wymienieni są właścicielami autobusów komunikacji zamiejskiej. W wyniku sprzeczki, która zmieniła sie w bójkę, Ajchenbaum został tak ciężko przez Rajchmanów pobity, że trzeba było wzywać pomocy Pogotowia Ratunkowego. Rajchmanów pociągnięto do odpowiedzialności.