Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Mord czy samobójstwo

Ub. niedziele około godziny 11-ej przed południem wyłowiono w Lublinie z Bystrzycy zwłoki kobiety lat około 50, biednie ubranej, z kamieniem u szyi. Wszelkie oznaki wskazywały na to, że ciało kobiety przebywało w wodzie niedługo, zawezwano Pogotowie Ratunkowe sądząc, że może uda się ją jeszcze uratować. Przybyły lekarz Pogotowia Ratunkowego stwierdził jednak zgon. Nazwiska kobiety nie udało się sprawdzić, z braku jakichkolwiek dowodów. Sprawą tą zajęła się policja, bowiem niewiadomo, czy kobieta owa popełniła samobójstwo, czy też padła ofiarą zbrodni.