Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Mili sąsiedzi - 7 lipca

W dniu wczorajszym, Pogotowie Ratunkowe zostało zawezwane na ul. Kr. Leszczyńskiego 17. Zaszedł tam następujący wypadek: pomiędzy zamieszkałą tam rodziną Depkiewiczów a jej sąsiadami z tegoż domu od dłuższego czasu trwa głucha niechęć, wywołana wieloma powodami. W dniu wczorajszym gromadząca się od dawna nienawiść wybuchła nagle, wskutek czego między obu rodzinami powstała sprzeczka, a następnie bójka. Przeciwnicy Depkiewiczów zwyciężyli, bijąc dotkliwie Stanisława Depkiewicza, lat 54, ojca rodziny oraz żonę jego 54 letnią Annę. Wezwano Pogotowie i policję.