Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Mili sąsiedzi - 10 czerwca

W ub. niedzielę 41-letni Seweryn Frączek (Majdan Tatarski 25) udał się z wizytą do swego szwagra, u którego odbywało się przyjęcie. W pewnej chwili do mieszkania weszli dwaj sąsiedzi Jarzyński i Wolski, którzy obrażeni, że ich na przyjęcie nie zaproszono, przyszli zrobić awanturę. Frączek stanął w obronie szwagra, wówczas napastnicy wyciągnęli go na dwór, gdzie pobili go dotkliwie, przyczem jeden z nich rozbił mu kamieniem głowę. Frączek udał się na stację Pogotowia Ratunkowego, gdzie lekarz udzielił mu pierwszej pomocy, poczem zameldował o zajściu policji.