Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Manifestacja na Placu Litewskim

W czasie radiowego przemówienia Stanisława Mikołajczyka, transmitowanego przez megafon na Placu Litewskim, zebrała się grupa  około 600-700 uczniów i studentów. Po przemówieniu zaczęto wznosić okrzyki ,,Niech żyje Mikołajczyk”, ,,Precz z pachołkami”, ,,Precz z PPR”.
Manifestacja została rozpędzona przez funkcjonariuszy MO, ORMO i UB, którzy do tego celu użyli sikawek strażackich oraz strzelali w powietrze.  Kilkudziesięciu uczestników demonstracji zatrzymano w aresztach. Wobec innej grupy manifestantów zastosowano tak zwaną „metodę wychowawczą”. Dwunastoma ciężarówkami wywieziono ich około 15 km za miasto, między innymi w stronę Piask, skąd musieli pieszo wracać do Lublina. Rozproszenie manifestacji przez służby bezpieczeństwa odbiło się szerokim echem w Lublinie i spowodowało dość masową absencję w zajęciach.