Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Manifestacja młodzieży

Manifestacji młodzieży szkolnej rozpoczęła się wiecem w Ogrodzie Saskim. Następnie uformowano pochód, który miał udać się do Kuratorium z żądaniem zwolnienia aresztowanych osób. MO, UB oraz strażacy rozpędzili pochód w centrum miasta.

Około godziny 10:00 rektor UMCS prof. H. Raabe, po konsultacjach z senatem uczelni, zawiesił wykłady na uczelni. Decyzja ta została uznana za „obiektywne przyłączenie się senatu do strajku”.  Strajkująca młodzież na lubelskich szkołach rozwiesiła hasło: „Z powodu aresztowań - strajkujemy”.

Szacuje się, że frekwencja w szkołach lubelskich tego dnia wynosiła najwyżej 40%. Niepowodzeniem zakończyła się ponowna próba zorganizowania manifestacji o godzinie 17:00.