Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista urzędników Judenratu zatrudnionych w obozie pracy przy ulicy Lipowej 7

Do obozu pracy przy ul. Lipowej 7, Judenrat oddelegował grupę urzędników, których zadaniem była obsługa administracyjna robotników żydowskich. Stanowili również łącznik pomiędzy władzami obozu a Radą. W grupie znajeźli się następujący urzędnicy: 1/ Marder Józef Aron /zam. Lubartowska 29/, 2/ Rozenberg Lejb /zam. 1-go Maja 16/, 3/ Szyldkraut Mojżesz /zam. Przemysłowa 6/, 4/ Zylberberg Hirsz /zam. Lubartowska 16/ oraz 5/ Zylberberg Srul Mordko /zam. Lubartowska 28/.