Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista urzędników Judenratu i ŻSS bez kart żywnościowych

Prezes Judenratu Henryk Bekker poinformował Oddział Rozdawnictwa przy Zarządzie Miejskim, że grupa 44 urzędników Judenratu i Żydowskiej Samopomocy Społecznej oraz członkowie ich rodzin nie otrzymali na miesiąc maj kart żywnościowych: 1/ Ajnsztajn: Dawid Tewel, Fiszel, Frajda [zam. Lubartowska 41], 2/ Aronzon: Lejb, Rachela Fajga, Samuel Jakub [zam. Św. Mikołaja 22], 3/ Aspis: Azryel, Eliasz, Mojżesz, Pesa [zam. Św. Mikołaja 9], 4/ Bajko: Frajda Estera, Josef, Lejb, Mojżesz, Sara [zam. Grodzka 19], 5/ Berger: Dyna, Felicja, Marian, Mendel [zam. Św. Mikołaja 9], 6/ Cukierfajn: Chaja, Chana, Golda, Jerzy, Rojza [zam. Grodzka 13], 7/ Cymerman: Jehuda, Pesa [zam. Szeroka 41], 8/ Dobrzyńska: Artur, Bajla oraz Kenigsberg Kopel [zam. Pl. Targowy 5], 9/ Ejger: Basia, Ber, Chana, Gitla [zam. Grodzka 15], 10/ Fryszberg Nachman, Fernand: Cypojra, Hersz [zam. Grodzka 17], 11/ Gutharc: Gustawa Gitla, Szmul [zam. Św. Duska 12], 12/ Gliksztajn: Aleksander, Ida, Mojżesz, Ruth [zam. Probostwo 10], 13/ Goldberg Fiszel, Hena [zam. Jateczna 7], 14/ Gewerc: Ita, Jakub, Mordko Wolf, Rachela oraz Sadowska Jochweta [zam. Furmańska 10], 15/ Goldman: Chaja, Hadasa [zam. Zamkowa 6] oraz Krymałowski: Berek, Hena [zam. Jateczna 7], 16/ Horowicz: Celina, Fajga, Mendel [zam. Bernardyńska 24], 17/ Hochgemajn Izaak [zam. Grodzka 16], 18/ Halbersztadt: Dobra Łaja, Estera [zam. Lubartowskiej 21], Gitla, Majer, Samuel Ber [zam. Św. Mikołaja 15], 19/ Kryształ: Ałta, Dwojra, Icek Dawid, Pesa, Rywka, Sura, Terca [zam. Grodzka 13], 20/ Kornblit Izaak [zam. Szeroka 24], 21/ Korn: Ita, Menia, Nachman Wolf [zam. Grodzka 19], 22/ Kohen: Juda Aria, Róża, Trajna [zam. Czwartek 18], 23/ Lubliner: Mordechaj, Nechuma, Serla [zam. Grodzka 15], 24/ Lam: Chaim, Ernestyna, Ludwik Norbert, Matla, Sura, Szloma [zam. Grodzka 15], 25/ Mełamed Srul Natan [zam. Cyrulicza 4], 26/ Majzels: Dawid Symcha, Jojna, Lejb, Rojza [zam. Lubartowska 23], 27/ Pelc: Chana Hadasa, Maria Rojza, Mojżesz Aron, Szyja Chaskiel [zam. Lubartowska 41], 28/ Rapaport: Brandla, Chana Hinda, Majer, Sara [zam. Grodzka 15], 29/ Rapaport Rochma [zam. Cyrulicza 1], 30/ Rozenbaum Ela [zam. Cyrulicza 1], 31/ Rubinlicht: Estera, Dawid, Lejb, Łaja [zam. Nowa 23], Szlezynger Sara oraz Rubinlicht Icek Majer [zam. Czwartek 15], 32/ Rochman: Abram Jakub, Cyrla, Dawid, Fajga, Małka, Samuel [zam. Grodzka 19], 33/ Szobman: Elimelech, Fajga, Lejzor Rachmil, Mendel Majer, Chil Lejb [zam. Czwartek 4], 34/ Szpiro Moszek oraz Szyfman Bajła [zam. Grodzka 17], 35/ Szyldkraut Bajła [zam. Lubartowska 15], 36/ Trachtenberg: Kelman, Sara [zam. Grodzka 16], 37/ Turkeltaub: Hersz, Nusyn, Sura Chaja [zam. Grodzka 30], 38/ Trall: Chaskel, Szymon, Złata [zam. Grodzka 17], 39/ Winer: Ber Wolf, Estera [zam. Grodzka 20], 40/ Weksler Abram, 41/ Wizenblit: Danuta, Ita, Pinches, Rywka, Złata [zam. Grodzka 13], 42/ Zylberberg: Dawid, Dyna, Srul [zam. Grodzka 16], 43/ Zakalik: Abram, Chana [Chaja] Fajga, Josek oraz Szternbaum Dwojra Ita [zam. Ruska 23], 44/ Zyserman: Elka Dyna, Izaak, Mordko, Sara [zam. Grodzka 19]. Spowodowane było to ich przeprowadzką, która wynikała z utworzenia getta.

Uczestnicy

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia