Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Wydziału Pomocy Uchodźcom

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Wydziale Pomocy Uchodźcom z siedzibą przy ul. Rybnej 8, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Altman Ela /kierownik-zam. Krakowskie Przedmieście 14/, 2/ Ajnsztajn Fiszel /zam. Lubartowska 41/, 3/ Ajzenberg Salomon /zam. Królewska 13/, 4/ Bojm Szmul /zam. Króla Leszczyńskiego 36/, 5/ Borensztajn Fajga /zam. Lubartowska 14/, 6/ Bursztyn Mordechaj /zam. Królewska 3/, 7/ Fuks Abram /zam. Lubartowska 50/, 8/ Gewerc Moszek /zam. Grodzka 7/, 9/ Gliksztajn Icek /zam. Królewska 3/, 10/ Goldsobel Josef /zam. Lubartowska 41/, 11/ Guterman Symcha /zam. Probostwo 19/, 12/ Halpern Majlech /zam. Nowa 23/, 13/ Harbend Mordechaj /zam. Rynek 8/, 14/ Kamlet Majer /zam. Grodzka 16/, 15/ Kamlet Mojżesz Mordechaj /zam. Sieroca 7/, 16/ Kurlander Mojżesz Lejb /zam. Lubartowska 50/, 17/ Lederman Hersz /zam. Wyszyńskiego 7/, 18/ Lerner Chaim /zam. Grodzka 21/, 19/ Lieberman Mojżesz /zam. Królewska 4/, 20/ Mandelbaum Jakub /zam. Jateczna 5/, 21/ Rechtman Jakub Aron /zam. Zamojska 18/, 22/ Rzepkowicz Ela /zam. Grodzka 7/, 23/ Szper Izrael /zam. Staszica 9/, 24/ Szobman Elimelech /zam. Bonifraterska 1/, 25/ Szryft Jankiel Mordko /zam. Dolna Panny Marii 21/, 26/ Sztruzman Basia /zam. Podzamcze 6/, 27/ Trachtenberg Jehuda Fajwel /zam. Rynek 5/, 28/ Trachtenberg Moszek Aron /zam. Rynek 5/, 29/ Wajcman Srul /zam. Grodzka 11/, 30/ Wajzer Szmul /zam. Szeroka 32/, 31/ Werber Perec Dawid /zam. Nowa 9/, 32/ Wiener Ber Wolf /zam. Staszica 8/, 33/ Zelcman Izrael Izaak /zam. Zamojska 18/, 34/ Zylbergold Róża oraz 35/ Zylbersztajn Chil /zam. Lubartowska 23/. Wydział prowadził również trzy kuchnie społeczne dla uchodźców przy ulicach Jatecznej 7, Lubartowskiej 50 oraz Rynek 8.