Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Lista pracowników Szpitala Żydowskiego

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Szpitalu Żydowskim z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 53, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Dr Prussak Salomon Szulim /dyrektor-zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 2/ Dr Ałapin Józef /zam. Cyrulicza 2/, 3/ Dr Atlas Hersz /zam. Kościuszki 5/, 4/ Bodensztajn Nuta /zam. Lubartowska 51/, 5/ Borencwajg Chaim Szloma /zam. Nowa 23/, 6/ Dr Bromberg Szloma /zam. Kościuszki 3/, 7/ Cyjon Rachela /zam. Rybna 4/, 8/ Dobrzyński Aria Lejb /zam. Staszica 8/, 9/ Elbaum Aron /zam. Furmańska 10/, 10/ Edelman Rywka /zam. Lubartowska 46/, 11/ Erlichman Sara /zam. Bychawska 12/, 12/ Feldman Szmul Mendel /zam. Lubartowska 61/, 13/ Dr Fiszman Tejwel /zam. Rybna 1/, 14/ Fleszler Roman /zam. Szeroka 2/, 15/ Fogelgarn Abram Luzor /zam. Zamojska 21/, 16/ Dr Frajdenberg Dawid Josef /zam. Bernardyńska 16/, 17/ Frajdenberg Ruchla /zam. Bernardyńska 16/, 18/ Dr Goldberg Majer /zam. Lubartowska 61/, 19/ Goldkraut Szajna /zam. Al. Racławickie 6/, 20/ Dr Goldwag Szyja Ber /zam. Karmelicka 1/, 21/ Granadsztajn Rena /zam. Szeroka 34/, 22/ Dr Grossman Arpad /zam. Lubartowska 53/, 23/ Grynberg Chana /zam. Lubartowska 53/, 24/ Gutharc Abraham /zam. Kalinowszczyzna 15/, 25/ Halbersztadt Bajla /zam. Lubartowska 38/, 26/ Haus Małka /zam. Lubartowska 27/, 27/ Dr Holcberg Symcha Binem /zam. Staszica 9/, 28/ Honigsztajn Ryfka /zam. Lubartowska 31/, 29/ Horowicz Mendel /zam. Probostwo 19/, 30/ Kac Fajga /zam. Górna 13/, 31/ Dr Kacenelenbogen Rajsa /zam. Legionowa 26/, 32/ Kaufman Judyta /zam. Noworybna 8/, 33/ Kestenberg Czesław /zam. Karmelicka 3/, 34/ Korenblit Brandla /zam. Staszica 8/, 35/ Korenblit Maria /zam. Staszica 8/, 36/ Dr Kurlander Julian /zam. Królewska 15/, 37/ Dr Kurzbauer Hugo /zam. Lubartowska 53/, 38/ Kuźnicka Hinda /zam. Staszica 5/, 39/ Kuźnicki Pejsach /zam. Staszica 5/, 40/ Dr Lewin Mojżesz /zam. Bernardyńska 24/, 41/ Dr Perec Mojżesz /zam. Kościuszki 3/, 42/ Dr Płotkin Nisen /zam. Staszica 9/, 43/ Ponczer Estera /zam. Północna 41/, 44/ Prussak Stefania /zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 45/ Oberleder Chaim Lejb /zam. Lubartowska 45/, 46/ Rozenfeld Frajda /zam. Kozia 4/, 47/ Rozenman Abram /zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 48/ Stempelberg Gabryel /zam. Lubartowska 53/, 49/ Szpak Efraim /zam. Nowa 19/, 50/ Szpak Szloma Hersz /zam. Nowa 19/, 51/ Szulewicz Elchanon /zam. Kościuszki 5/, 52/ Dr Taskier Eduars /zam. Lubartowska 53/, 53/ Dr Tenenbaum Hersz /zam. Kościuszki 5/, 54/ Trall Chaskiel /zam. Lubartowska 61/, 55/ Turkieltaub Nusyn /zam. Probostwo 7/, 56/ Uer Dora /zam. Kalinowszczyzna 70/, 57/ Wajnberg Rajzla /zam. Ruska 29/, 58/ Wajngarten Małka /zam. Nowa 23/, 59/ Waksman Mordko /zam. Narutowicza 20/, 60/ Wizenblit Pinches /zam. Staszica 22/, 61/ Wurman Menachem Majer /zam. Lubartowska 15/, 62/ Dr Wurman Mojżesz /zam. Lubartowska 50/, 63/ Zajfen Symcha /zam. Karmelicka 2/, 64/ Zalcman Chana /zam. Lubartowska 61/ oraz 65/ Dr Zygielwaks Szyja Michel /zam. Lubartowska 53/.

Uczestnicy

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia